Välj marknad och språk
 • Sverige
 • Australien
 • Österrike
 • Belgien
 • Kanada
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Irland
 • Italien
 • background Layer 1
  Japan
 • Sydkorea
 • Nederländerna
 • Norge
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Amerikas Förenta Stater
 • International

Q-Safe™ – vårt redskapsfäste med säkerhet i fokus

Q-Safe™ är engcons nyutvecklade redskapsfäste för grävmaskiner. Den stora nyheten är att felkopp­ling av redskap på grund av ”den mänskliga faktorn” minimeras. Systemet tar helt enkelt över en del av förarens ansvar för säkerheten.

Q-Safe™ har trefaldig säkerhet som genomsyrar hela vårt produktprogram.

Med Q-Safe™ har engcon konstruerat ett redskapsfäste där risken för felkoppling minimerats. Med Q-Safe™ monterat på gräv­maskinen måste bland annat skopan eller valt redskap ha markkontakt med ett visst tryck. Det går alltså inte att lossa skopan eller redskapet när det hänger i luften.

Kontakta oss

1

När Q-Safe™ redskapsfäste får kontakt med skopans/redskapets första axel varnas omgivningen av skarpa ljud- och ljussignaler samt att maskinens svängfunktion spärras.

2

Så länge inte skopan/redskapet är ordentligt låst på båda axlarna, fortsätter ljud och ljus att varna. Dessutom är svängspärren fortsatt aktiverad.

3

När båda axlarna har full kontakt tystnar/slocknar varnade ljud och ljus och svängspärren hävs. Maskinen är redo för arbete med skopan/redskapet fullständigt kopplat. Redskapet kan nu bara lossas när det vilar med ett visst tryck mot marken.

Q-Safe™ redskapsfäste med säkerhetsfunktioner som:

 1. Elektronisk övervakning via två av varandra oberoende givare som känner av att båda axlarna har kontakt med redskapet.
 2. Backventil som förhindrar att hydraulcylinder öppnar även om slang­brott eller tryckfall uppstår.
 3. Utanpåliggande kraftiga fjädrar som bibehåller fästet låst även om elektronik och hydraulik fallerar.
 4. Dessutom låses bakre axeln i ett kilformat läge utrustad med en smart "stål-läpp" som förhindrar att redskapet faller ur sitt läge oavsett vad som skulle fela med alla övriga säkerhetsfunktioner.
 1. Dubbla elektroniska givare säkerställer kontakt med främre och bakre axel.
 2. Backventil förhindrar lås­cylindern att åka tillbaka även om tryckfall uppstår.
 3. Kraftiga fjädrar bibehåller låsningen även vid tryckfall.
 4. Lyftkroken är säkerhetsklassad enl. EN ISO 12100-1/A1:2009 och EN ISO 12100-2/A1:2009.
 5. QLM varningssystem med signal och ljus är standard.
 6. Bakre axel-låset håller även främre axeln i sitt rätta läge och därmed elimeras risken för olycker med svängande/pendlande redskap som bara hänger i främre axeln.
 7. Låsregelns unika utformning håller redskapet kvar i redskapsfästet, även om övriga säkerhetsfunktioner skulle fallera.
 8. Q-Safe™ är som standard utrustat med EC-Oil™, engcons automatiska hydraulkopplingssystem.
 9. Redskapet måste ha markkontakt för att kunna aktivera redskapslåset. *

* Marktrycksfunktion innebär att skopan/redskapet måste ha marktryck för att kunna kopplas lös. Funktionen fås i kombination med engcons låssystem QSC (Quick hitch Standard Control)

Ett säkert erbjudande
– beställ Q-Safe nu!

Q-Safe™ är trefaldigt säkert genom:

Elektronisk övervakning, hydraulisk låsning och mekanisk spärrfunktion. Med Q-Safe™ tar säkerhetssystemet delvis över förarens ansvar för att koppla redskapet rätt, vilket ger en säkrare arbetsplats. Q-Safe™ leve­reras till en början med varnande system. Det fullständiga systemet med svängningsbegränsning och markkontakt för att lossa redskap beställs i samråd med respektive maskinleverantör.

Från 2014 levererar engcon successivt Q-Safe™ som standardredskaps­fäste i storlekarna S45, S60, S70 och S80. Gäller både som maskinfäste samt under engcons tiltrotatorer.

Du är extra säker med Q-Safe™

 1. Q-Safe™ fungerar oberoende av tiltrotatorns styr­system och är förberett för EC-Oil som ger auto­matisk anslutning av hydraulik och el samt central­smörjning på hydrauliska redskap.
 2. Q-Safe™ säkerhetslåsning är dimensionerad att tåla full gräv­kraft i alla riktningar.
 3. Låscylindern är beräknad och dimensionerad för att klara den kraft som max kan uppstå för att öppna fästet av yttre gräv­krafter för gällande maskinstorlek.
 4. Låsningsytans vinkel mot grävkrafter är under hela rörelsen 90 grader eller mer, vilket innebär att fästet hela tiden strävar att själv­­stänga av grävkrafterna.
 5. Q-Safe™ uppfyller nuvarande säkerhetsstandarder EN474, SS-EN ISO 12100-1 och SS-EN ISO 12100-2 samt kommande ISO 13031.

QLM – Q-Safe Light Module

QLM är ett system som i kombination med Q-Safe varnar både visuellt och audiellt om inte båda skopaxlarna är i sitt rätta och låsta läge.

 • QLM ingår som standard om man väljer ett Q-Safe redskapsfäste till sin engcon tiltrotator.
 • Till Q-Safe redskapsfäste för grävmaskinen (maskinfästet) beställs QLM som en separat produkt.
 • QLM-modulen monteras på vänster sida av grävmaskinens sticka och dess kablage är integrerat i DC2-kablaget.
 • Om annat styrsystem än DC2 används, dras ett separat kablage för QLM in till grävmaskinens hytt.
 • Det fullständiga systemet med svängbegränsning och markkontakt för att lossa redskap beställs i samråd med respektive maskinleverantör.
 • engcon kommer successivt med Q-Safe™ som standardredskaps-fäste i storlekarna S45, S60, S70 och S80. Gäller både som maskinfäste samt under engcons tiltrotatorer.

404 - Sidan kunde inte hittas

Vi hittade inte sidan du letade efter.

Ett fel uppstod

Prova att ladda om sidan för att se om felet uppstår igen.

Ett fel uppstod

Vi kunde inte ansluta till internet, se till att du har en fungerande nätverksanslutning.