Velg markedsområde og språk
 • Sweden
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Canada
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • background Layer 1
  Japan
 • South Korea
 • Netherlands
 • Norge
 • Spain
 • United Kingdom
 • United States
 • International

Q-Safe™ 
– et av verdens sikreste redskapsfester

Q-Safe™ er engcons nyutviklede hydrauliske sikkerhets­feste for gravemaskiner. Den store nyheten er at feil­kobling av redskaper på grunn av ”den menneskelige faktoren” ikke lenger er mulig. Systemet tar ganske enkelt over en del av førerens ansvar for sikkerheten.

Q-Safe™ har tredobbelt sikkerhet der sikkerhets­filosofien går som en rød tråd gjennom hele produktprogrammet.

Med Q-Safe™ har engcon konstruert et av verdens sikreste redskapsfester, der risikoen for feilkobling er eliminert. Med Q-Safe™ montert på gravemaskinen må skuffen eller det valgte redskapet ha bakkekontakt med et visst trykk. Man kan altså ikke løsne skuffen/redskapet mens det henger i luften.

Kontakt


1

Når redskapsfestet Q-Safe™ får kontakt med skuffens/redskapets første aksling, advares omgivelsene med skarpe lyd- og lyssignaler. Samtidig begrenses maskinens svingfunksjon.

2

Så lenge skuffen/redskapet ikke er ordentlig i lås på begge akslingene, fortsetter lyd- og lysvarslingen. Svingsperren vil dessuten fortsatt være aktivert.

3

Når begge akslingene har full kontakt, slås lyd- og lyssignalene av, og svingsperren oppheves. Maskinen er klar for arbeid med skuffen/redskapet helt tilkoblet. Redskapet kan nå bare kobles fra når det ligger an mot bakken med et visst trykk.

Q-Safe™ hydraulisk redskapsfeste med sikkerhets­funksjoner som:

 1. Elektronisk overvåkning via to gjensidig uavhengige givere som registrerer at begge akslingene har kontakt.
 2. Tilbakeslagsventil som hindrer at hydraulikksylindre åpnes selv ved slangebrudd eller trykkfall.
 3. Utenpåliggende, kraftige fjærer som holder festet låst selv om elektronikken og hydraulikken svikter.
 4. Dessuten låses den bakre akslingen i en kileformet posisjon utstyrt med en smart ”stålleppe” som hindrer at redskapet faller ut av posisjonen uansett hva som skulle svikte av andre sikkerhets­funksjoner.
 1. Doble elektroniske givere sikrer kontakt med fremre og bakre aksling.
 2. Tilbakeslagsventil hindrer at låsesylinderen går tilbake selv ved et trykkfall.
 3. Kraftige fjærer opprettholder låsingen også ved trykkfall.
 4. Løftekroken er sikkerhetsklassifisert iht. EN ISO 12100-1/A1:2009 og
  EN ISO 12100-2/A1:2009
 5. QLM varselsystem med lydsignal og lys er standard.
 6. Bakre axellåsen holder også fremre axelen i rett posisjon og dermed elimineres risken for ulykker med svingende/pendlende redskap som bare henger i fremre axelen.
 7. Låseblokkens unike utforming holder redskapet på plass i redskapsfestet,
  selv om øvrige sikkerhetsfunksjoner skulle svikte.
 8. Q-Safe™ er som standard utrustet med EC-Oil™, engcons automatiske hydraulikkopplingssystem.
 9. Redskapet må ha bakkekontakt for at du skal kunne aktivere redskapslåsen. *

* Marktrykksfunksjon betyr at skuffen/redskapet må ha marktrykk for å kunne kobles fra. Funksjonen fås i kombinasjon med engcons låsesystem QSC (Quick hitch Standard Control) 

Et sikkert tilbud – bestill Q-Safe nå!

Q-Safe™ er tredobbelt sikkert gjennom:

elektronisk overvåkning, hydraulisk låsing og mekanisk sperrefunksjon. Med Q-Safe™ tar sikkerhetssystemet delvis over førerens ansvar for å koble redskapet riktig, noe som gir en sikrere arbeidsplass. Q-Safe™ leveres med varslings­system til å begynne med. Det fullstendige systemet med svingbegrensning og som krever bakkekontakt for å kunne løsne redskaper, bestilles i samråd med maskinleverandøren.

Fra 2014 leverer engcon fortløpende Q-Safe™ som standard redskaps­feste i størrelsene S45, S60, S70 og S80. Gjelder både som maskinfeste og under engcons tiltrotatorer.

Du er ekstra sikker med Q-Safe™

 1. Q-Safe™ fungerer uavhengig av tiltrotatorens styresystem og er klargjort for EC-Oil™ som gir automatisk tilkobling av hydraulikk og strøm samt sentralsmøring på hydrauliske redskaper.
 2. Sikkerhetslåsen Q-Safe™ er dimensjonert til å tåle full gravekraft i alle retninger.
 3. Låsesylinderen er beregnet og dimensjonert til å klare den kraften som maksimalt kan oppstå for å åpne festet av ytre gravekrefter for gjeldende maskinstørrelse.
 4. Låseflatens vinkel mot gravekreftene er 90 grader eller mer under hele bevegelsen, noe som betyr at festet hele tiden forsøker å selvstenge av gravekreftene.
 5. Q-Safe™ oppfyller nåværende sikkerhetsstandarder EN474, SS-EN ISO 12100-1 og SS-EN ISO 12100-2 samt kommende ISO 13031.

QLM – Q-Safe Light Module

QLM – Q-Safe Light Module er et system som i kombinasjon med Q-Safe varsler både med lys og lyd hvis begge skuffakslene ikke er i riktig og låst posisjon.

 • QLM inngår som standard hvis man velger et Q-Safe redskapsfeste til engcons tiltrotator.
 • Til redskapsfestet Q-Safe for gravemaskinen (maskinfestet) bestilles QLM som et separat produkt.
 • QLM-modulen monteres på venstre side av gravemaskinens stikke, og kablene er integrert i DC2-kablene.
 • Hvis det brukes et annet styresystem enn DC2, trekkes det en separat kabel for QLM inn til førerhuset på gravemaskinen.
 • Det fullstendige systemet med svingbegrensning og som krever bakkekontakt for å kunne koble fra redskaper, bestilles i samråd med den aktuelle maskinleverandøren.
 • engcon leveres nå med Q-Safe™ som standard­redskapsfeste i størrelsene S45, S60, S70 og S80. Gjelder både som maskinfeste og under engcons tiltrotatorer.

404 - Fant ikke siden

Vi fant ikke siden du lette etter.

Det oppstod en feil

Prøv å laste siden på nytt for å se om feilen oppstår igjen.

Det oppstod en feil

Vi kunne ikke koble til Internett. Sørg for at du har en fungerende nettverksforbindelse.