Välj marknad och språk
 • Sverige Svenska
 • Storbritannien Engelska
 • Tyskland Tyska
 • Norge Norska
 • Danmark Danska
 • Finland Finska
 • Frankrike Franska
 • Belgien Franska
 • Nederländerna Nederländska
 • Amerikas Förenta Stater Engelska
 • Australien Engelska
 • Italien Italienska
 • Spanien Spanska
 • background Layer 1
  Japan Japanska
 • International Engelska

Låssystem QSC

QSC låssystem blir kostnadsfri standard på engcons tiltrotatorer från och med 1:a oktober 2020.

Ny standard för hantering av redskapslås under tiltrotatorn!


Varför?

 • Standardiserar handhavandet – lika oavsett märke och modell på grävmaskin
 • Låspanel med ”själv-guidning” där rätt knapp lyser
 • Uppfyller alla nuvarande och kommande krav i gällande standarder för säkra redskapsfästen
 • Ökad säkerhet vid redskapsbyte med marktryckssensor
  – går ej öppna skoplåset med skopan hängandes i luften
 • Visuellt och audiellt varningssystem som varnar med ljud- och ljus vid koppling
 • Behöver ej göra ingrepp i maskintillverkarens låsfunktion för maskinfästet

Mervärden

 1. Kostnadsfritt under alla engcon tiltrotatorer oavsett redskapsfäste
  Vi skickar med allt som krävs för installation av låsfunktion under tiltrotatorn
 2. Standardiserat låsförfarande minskar risken för farliga misstag
 3. Höjd säkerhet med marktryckssensorn
 4. Ökad funktionalitet under lås/öppna sekvensen. (Tilt/rotering)
 5. Lägre kostnad för den som vill ha maskinfästet inkopplat på samma sätt
 6. Ytterligare säkerhetsfunktioner som begränsar maskinen finns som tillval


Överskådligt och användarvänligt!

Vad förändras?

Nuvarande

 1. Aktivera redskapslåsbrytaren.
  (Tiltfunktionen på höger spaks tumrulle fungerar fortfarande)
 2. Tryck in knapp LD3 (SW7) i vänster spak
  (Tiltfunktionen på höger spaks tumrulle blockeras)
 3. Dra på rullen RA1 (OUT1) i den ena riktningen för att öppna redskapsfästet,
  dras rullen i motsatt riktning så stänger det.

Ny standard

QSC - Standardiserat låssystem

Snabb och säker funktion

 1. Aktivera systemet
 2. Sätt ned skopan/redskapet mot marken tills symbolen släcks
 3. Öppna redskapslås.
  Koppla av och byt redskap
 4. Stäng redskapslås
 5. Avaktivera maskinbegränsare
  (
  Tillval)

Indikatiorer under låssekvens

 1. Marktryckssensor (släcks vid markkontakt
  = ok att låsa upp redskapslås)
 2. Sensorer redskapsaxlar fram/bak
  (Gäller Q-Safe. För övriga fästen, kontakta engcon)

Montage

Koppla kablage till elektronikmodul QCM.
Översikt - Koppling av kablar i elektronikmodul.

Installation marktryckssensor

 1. Installeras med T-koppling alternativt direkt i ventil blocket.
  (i strypt uttag skyddat för slangbrott)
 2. Enkel kalibrering av sensor
 3. Klarar höga tryck

404 - Sidan kunde inte hittas

Vi hittade inte sidan du letade efter.

Ett fel uppstod

Prova att ladda om sidan för att se om felet uppstår igen.

Ett fel uppstod

Vi kunde inte ansluta till internet, se till att du har en fungerande nätverksanslutning.