Välj marknad och språk
 • Sverige
 • Australien
 • Österrike
 • Belgien
 • Kanada
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Irland
 • Italien
 • background Layer 1
  Japan
 • Sydkorea
 • Nederländerna
 • Norge
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Amerikas Förenta Stater
 • International
Artikel dummybild

engcons allmänna villkor

Följande allmänna villkor skall gälla för engcons försäljning av produkter och artiklar såsom tiltrotatorer, redskap etc. och därtill hörande reservdelar.

1. Maskin 21

Standardavtalet Maskin 21 Pdf, 148.1 kB. skall gälla om inte annat anges nedan.

Maskin 21 skall tillämpas även om produkterna/artiklarna inte skall användas i Sverige. Köparens köp av en artikel/produkt genom att acceptera en offert eller genom att avge en order utgör ett skriftligt avtal enligt Maskin 21 punkt 1.

2. Artiklar/produkter som beställts felaktigt av köparen etc.

Om en köpare har beställt en felaktig vara/produkt eller av annan anledning vill returnera en vara/produkt gäller följande:

 • Begäran om återlämnande av artikeln/produkten i fråga ska skriftligen meddelas engcon inom 14 dagar efter mottagandet av försändelsen och godkännas av engcon före återsändandet av artikeln/produkten i fråga.
 • En kopia av följesedeln eller fakturan där ordernumret tydligt framgår ska bifogas artikeln/produkten i fråga.
 • Returrätten gäller inte om artikeln/produkten ifråga har använts, skadats eller om förpackningen har brutits eller om artikeln/produkten ifråga har modifierats på något annat sätt.
 • Reservdelar med ett individuellt värde under 1 000 SEK kan inte returneras.
 • En administrationsavgift på 500 SEK och en avgift på 20 % av bruttopriset för artikeln/produkten i fråga kommer att debiteras köparen.

3. Artiklar/produkter felaktigt levererade av engcon

Om en köpare har fått fel artikel/produkt i sin leverans gäller följande:

 • Begäran om att returnera artikeln/produkten i fråga måste meddelas skriftligen inom 14 dagar efter det att köparen har mottagit försändelsen.
 • engcon står för alla fraktkostnader om engcon har skickat fel artikel/produkt.
 • Om begäran om retur av artikeln/produkten i fråga meddelas senare än 14 dagar efter det att köparen mottagit försändelsen förbehåller sig engcon rätten att neka begäran om retur.

4. Returadress

engcon Sweden AB
Att: Retur
Transportgatan 1
833 36 Strömsund

5. Transportskador

Köparen ska omedelbart efter mottagandet av en försändelse visuellt inspektera försändelsen för tecken på transportskador. Om sådan skada är synlig ska köparen omedelbart anmäla skadan direkt till det postkontor eller den transportör (t.ex. DHL/Schenker) som har levererat försändelsen i enlighet med transportörens riktlinjer. Köparen ska också omedelbart informera engcon om händelsen.

404 - Sidan kunde inte hittas

Vi hittade inte sidan du letade efter.

Ett fel uppstod

Prova att ladda om sidan för att se om felet uppstår igen.

Ett fel uppstod

Vi kunde inte ansluta till internet, se till att du har en fungerande nätverksanslutning.