Velg markedsområde og språk
 • Sweden
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Canada
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • background Layer 1
  Japan
 • South Korea
 • Netherlands
 • Norge
 • Spain
 • United Kingdom
 • United States
 • International

engcon er både miljø- og kvalitetssertifisert

I dag stilles det strengere krav til selskapene. Ved å sertifisere seg og innføre miljø- og kvalitetssystemer sikrer man at ting blir gjort riktig ved å dokumentere eksisterende arbeidsrutiner og utarbeide nye forbedringsforslag fra disse.

Sertifisering er en fortløpende prosess med mange revisjoner for å sikre at selskapene holder seg innenfor de fastsatte rammene. Det er et omfattende arbeid, men et arbeid som resulterer i mange positive aspekter;

 • Troverdigheten øker
 • Varemerket styrkes
 • Markedstilgangen blir enklere
 • Effektiviteten øker
 • Enklere markedskommunikasjon

Kvalitet

engcon AB, engcon Nordic, engcon Sweden, engcon Poland, AB Mähler & Söner og Microprop AB er i dag kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001:2015. ISO 9000 er den gruppen av standarder og retningslinjer som utgjør verdens mest aksepterte kvalitetssystem.

ISO 9001:2015 er en ny versjon av den internasjonalt anerkjente standarden for kvalitetssystemer. Med denne standarden kan man måle, overvåke og kontrollere kvalitetsspørsmål. Dette kommer kundene til gode, noe som er meningen med programmet. Dessuten gjør et godt kvalitetsarbeid at arbeidet og informasjonsutvekslingen i selskapet går smidigere og mer effektivt. I dag er ISO 9001 et konkurransemiddel som ingen fremtidsrettede selskaper kan ignorere.

For å få et sertifikat iht. ISO 9001 må selskapet vise at de har et gjennomarbeidet virksomhetssystem som dessuten er dokumentert iht. standarden og som stemmer overens med med virkeligheten. engcon ble sertifisert av Bureau Veritas Certification, og for å beholde sertifikatet, revideres utvalgte deler av selskapet tilfeldig gjennom fortløpende gjennomganger.

Miljø

engcon AB, engcon Nordic, engcon Sweden, engcon Poland, AB Mähler & Söner og Microprop AB er miljøsertifisert i henhold til standarden ISO 14001:2015. engcons virksomhet miljøtilpasses ut fra en bevissthet om miljøets forutsetninger. Virksomhetens arbeid med å oppnå en langsiktig bærekraftig utvikling støttes ut fra arbeidet med kontinuerlige forbedringer, personalets bevissthet rundt miljøproblemer og miljøhensyn i beslutningsprosesser.

engcon er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2015, som er den gruppen av standarder og retningslinjer som utgjør verdens mest anerkjente kvalitetssystem.

Basert på Plan-Do-Check-Act-syklusen spesifiserer ISO 14001 de viktigste kravene for å identifisere, kontrollere, systematisere og overvåke miljøpåvirkninger i organisasjoner, samt hvordan styringen og forbedringen av systemet håndteres.

404 - Fant ikke siden

Vi fant ikke siden du lette etter.

Det oppstod en feil

Prøv å laste siden på nytt for å se om feilen oppstår igjen.

Det oppstod en feil

Vi kunne ikke koble til Internett. Sørg for at du har en fungerende nettverksforbindelse.