Velg markedsområde og språk
 • Sweden
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Canada
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • background Layer 1
  Japan
 • South Korea
 • Netherlands
 • Norge
 • Spain
 • United Kingdom
 • United States
 • International
Number 1 slide-item
Number 2 slide-item
Number 3 slide-item
 1. First thumbnail
 2. Second thumbnail
 3. Second thumbnail

VA-entreprenør i Vestfold moderniserer utstyret

Grunn- og VA-entreprenør Tveter & Lund AS i Larvik har satt i gang en kraftig modernisering av maskiner og utstyr de siste tre årene. Nye gravemaskiner med EC-Oil hurtigfeste er viktig verktøy i konkurransen om både oppdrag og folk.

PORSGRUNN: Disse bildene er fra et VA-prosjekt drevet av Tveter & Lund AS, en entreprenørbedrift med mange ansatte, lang historie og stolte tradisjoner. Her ser du minst to ting som er i ferd med å endre hverdagen hos denne entreprenøren: Nye, driftssikre maskiner og EC-Oil fjernstyrt redskapsfeste. Kommer straks tilbake til det. Først et par ord om selskapet.

Tveter & Lund AS

Tveter & Lund AS er et entreprenørselskap med lange tradisjoner. Gjennom det meste av den snart 50 år lange historien het selskapet Bjørn & Øyvind Tveter AS, etter de to karene som startet selskapet. De startet som personlig foretak i 1975, og stiftet dagens AS ti år senere. I 2025 feirer selskapet 50-årsjubileum.

I 2020 solgte Øyvind Tveter seg ut. Da kjøpte brødrene Pål og Per Anders Lund seg inn i selskapet, og tok rollene som henholdsvis styreformann og daglig leder. Fra starten av 2021 skiftet selskapet navn til dagens Tveter & Lund AS. Samtidig med eier- og navneskiftet begynte selskapet på en sterk modernisering.

– Vi har modernisert kraftig. Mye gammelt utstyr er solgt, og mye nytt har kommet inn. Riktig utstyr er et viktig, og gir fortrinn i konkurransen om både flinke folk og nye oppdrag. Det gir seg utslag på bunnlinja, sier daglig leder og deleier Per Anders Lund. Bjørn Tveter er fortsatt aktiv i selskapet han startet, både som eier og som maskinfører. Han fyller 80 år til sommeren, men kjører fortsatt gravemaskin.

Grunnarbeid, VA og vei

Selskapet er en mellomstor entreprenør, spesialisert på vann og avløp, grunnarbeid og arbeid med vei og infrastruktur. Fra hovedkontoret i Larvik betjener selskapet prosjekter fra Skien i sør til Drammen i nord. Mye av jobbene er for kommuner og andre offentlige byggherrer, men også en god del for private.

De tre siste årene har Tveter & Lund AS kjøpt inn 15 nye gravemaskiner. Samtlige er Hitachi maskiner, og samtlige – unntatt en minigraver – er utstyrt med engcon tiltrotator. Flere av de nye maskinene har blitt satt opp med EC-Oil fjernstyrt redskapsfeste. Sistnevnte er mekaniker og maskinansvarlig Einar André Kaupang fornøyd med.

– EC-Oil gjør det enkelt for maskinførerne å ta tilt og redskaper av og på etter behov. Spesielt tiltrotatoren, sier Kaupang. På maskiner med konvensjonelle koblinger på tiltrotatoren har han sett litt for mange ganger at maskinførerer ikke har tatt seg bryet med å ta av tilten før man skal løfte på tung stein eller dra litt ekstra i frosne masser.

– Brått står man der med tilten i to deler. Enkelheten i EC-Oil gjør stor forskjell, sier Kaupang.

Driftssikkerhet og utvikling

Som mekaniker og maskinansvarlig er driftssikkerhet noe av det han setter aller høyest her i verden. Nå gleder han seg hver dag til å gå på jobb hos Tveter & Lund AS. Borte er gamle biler og gammelt utstyr som må holdes gående med mye skruing. Alt av biler og maskiner kjøres på serviceavtaler med respektive leverandører. Dermed kan maskinsjef Kaupang bruke sine arbeidsdager på en mer konstruktiv og utviklende oppfølging av maskinførere og forhandlere.

Han liker både kontakten med folk, og mulighetene det gir til å drive forbedring og utvikling i stedet for akutt-skruing. Pigghammeren som tilhører den nyeste maskinen på prosjektet er ett eksempel på det. Maskinen er en Hitachi ZX 225, en stor og robust korthekker som passer perfekt til VA-prosjekter som dette i tettbygde strøk. Den er kort nok til å manøvrere enkelt i litt trange omgivelser, men har samtidig rekkevidde nok til å levere rørlengder og skuffer med pukk langt nok utover i grøfta.

Pigghammeren ligger på grøftekanten, klar til bruk. Den hukes enkelt på med EC-Oil, og er klar til tjeneste på få sekunder. Her har Einar Andre Kaupang gjort noen egne tilpasninger.

Pigghammer på EC-Oil

– Jeg har skiftet til større slanger, og måtte sveise om på koblingene for å få det til. Nå får pigghammeren tilstrekkelig oljemengde gjennom EC-Oil-en, sier Kaupang.

Han er også glad for å jobbe i en bedrift der ledelsen er så positivt innstilt til å prøve nye ting. Være seg innspill og forslag til nye maskiner, nytt utstyr eller tilpasning og ombygging på eksisterende maskiner og utstyr. – En ledelse som lytter til forslag og er positive til å prøve er moro å jobbe sammen med. Da blir det mye god utvikling, sier Kaupang.

Vi møter ham og noen av entreprenørens drøyt 50 medarbeidere på VA-prosjektet Langemyrvegen i Porsgrunn. Her skifter de ut vann- og avløpsanlegg for Porsgrunn kommune, og separerer samtidig overvann bort fra avløp og over på eget overvannsnett. Dette for å minske andelen regnvann som går inn til kommunens avløpsrenseanlegg. Denne separeringen er viktig for å forbedre kvaliteten på rensingen, og sikre at renseanlegget ikke blir overbelastet unødig med regnvann.

I det kommunale prosjektet skal også private stikkledninger separeres, noe som øker kompleksiteten i prosjektet. Men for en VA-spesialist som Tveter & Lund er et prosjekt som dette midt i kjernekompetansen, og noe av det man jobber aller mest med.

Fagkunnskap og godt utstyr

– Det stemmer. Vi er først og fremst en VA-entreprenør, med folk som brenner for faglig godt arbeid i vann og avløp. Vi vet alle hvor moro det er å være på et godt lag. Kunnskap og entusiasme for faget er den største drivkraften. Godt og moderne utstyr er viktig for å støtte opp under den faglige entusiasmen. Vi prøver gjerne nytt utstyr, men det må være fra pålitelige aktører som leverer god driftssikkerhet. Og det må ikke minst være enkelt å få service på det. Ingenting varer lenge uten service, sier daglig leder Per Anders Lund.

Denne vinteren har det for Tveter & Lund AS – som for de aller fleste i anleggsbransjen – vært litt mindre aktivitet enn ellers. Men mye av omsetningen i 2024 er allerede booket inn, og entreprenøren venter at aktiviteten tar seg betydelig opp utover sommeren og høsten. Det står de klare til, med både folk og utstyr. Nå i våres får Tveter & Lund AS enda en ny maskin inn i stallen: En Hitachi ZX 210-7 beltegraver, også den med engcon tilt og EC-Oil redskapsfeste.

– EC-Oil er et hjelpemiddel vi har stor tro på. Det er lettere å rekruttere de flinkeste gutta og jentene til å jobbe hos oss når vi jobber med nytt og moderne utstyr. Det gjelder på alt: Gravemaskiner, biler, GPSer, håndverktøy og småmaskiner. Enkelheten for maskinføreren i å skifte redskap med EC-Oil er en viktig del av det, sier Lund.

Det er sånn de gjør det hos Tveter & Lund AS: Effektiv drift og god sikkerhet med nytt og moderne utstyr.

« Riktig utstyr er et viktig, og gir fortrinn i konkurransen om både flinke folk og nye oppdrag. Det gir seg utslag på bunnlinja. »

Per Anders Lund
Daglig leder og deleier, Tveter & Lund AS

Utstyr på denne maskinen

404 - Fant ikke siden

Vi fant ikke siden du lette etter.

Det oppstod en feil

Prøv å laste siden på nytt for å se om feilen oppstår igjen.

Det oppstod en feil

Vi kunne ikke koble til Internett. Sørg for at du har en fungerende nettverksforbindelse.