Choose market region and language
 • Sweden
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Canada
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • background Layer 1
  Japan
 • South Korea
 • Netherlands
 • Norway
 • Spain
 • United Kingdom
 • United States
 • International

Upplev engcon DC2

engcons steglösa proportionalstyrsystem för tiltrotatorer, engcon DC2 (Digging Control), är summan av hög säkerhet, den senaste tekniken och flera nya körförbättrande funktioner. engcon DC2 passar till marknadens samtliga maskinmärken och finns som tillval eller eftermontage.

Smart app spar tid och pengar

1. Smartphone

Koppla via bluetooth upp din Smartphone mot DC2 och skifta mellan olika förarprofiler och redskap eller gör hastighets­inställningar. Ring upp supporten och få fjärrsupport via mobilnätet.

2. Fjärrsupport

Möjlighet att felsöka och kalibrera DC2 via mobilnätet.

3. DC2 proportionalstyrsystem

DC2 proportionalstyrsystem för tiltrotatorer passar alla gräv­maskiner. Kan fås med hjul- och band­styrning samt bomsväng via maskinens joysticks.

Maximal säkerhet – certifierat och godkänt enligt ISO 13849-1 samt 2006/42/EG.

4. Full funktionalitet

MIG2 ergonomiska joystick är optimala vid krävande användning och kan i kombination med DC2 köras med totalt 6 rullar och 14 knappar på två handtag.

engcon DC2 – säkerhet* satt i system

engcon DC2 uppfyller den nya internationella maskinsäkerhets­standarden SS-EN ISO 13849-1. Varje reglageknapp och rulle övervakas av dubbla signaler. Signalerna ges växelvis och korsvis och är det enda säkra sättet att detektera kortslutning i kablage, något som inte är standard i traditionella styrsystem. Kontrollen över hydrauliken har förbättrats med extra on/off-ventiler och tryckvakter som förebygger att enkla fel leder till farliga situationer. Uppstår problem i hydrauliksystemet övergår maskinen till ”säkert tillstånd”. Som förare blir du larmad och får upp ett tydligt felmeddelande på styrboxens inbyggda display.

* I enlighet med säkerhets­kraven certifieras DC2 specifikt för varje enskild maskin­modell. Detta sker kontinuerligt allteftersom försäljningen av systemen sker. För mer information, kontakta din engcon återförsäljare.

Rätt inställning – med marknadens första system för fjärrsupport

Via PC/USB eller smartphone/blåtand kan du själv justera hastigheten på styrreglagen och förhöja maskinkontrollen i varje moment. Personliga inställningar lagras i användarbank för snabb åtkomst vid förarbyte.

Utvecklat med den senaste tekniken erbjuder engcon DC2 support på distans. När ett fel indikeras kontaktar du fjärrsupporten, som via serverlänk och en app i din smartphone tar kontrollen över systemet. Fjärrsupporten kan utföra felsökning, grundkalibrering samt spåra större fel, vilket sparar tid och pengar.

 1. Uppjustering av hastigheter på ca 10 minuter.
 2. Mer detaljerad information till servicetekniker.
 3. Enklare och snabbare service.


engcon DC2 är speciellt byggt för att stödja fjärrsupport via smartphone och dator genom mobilnätet.

Nya körförbättrande funktioner och fördelar

engcon DC2 erbjuder exceptionell precision, flexibilitet och maskinkontroll, är lätt att använda och installera och har flera nya funktioner som får din grävare att komma i arbete snabbare.

 1. Fler systemutgångar med möjlighet till band- och hjulstyrning samt bomsväng.
 2. Styrning med upp till sex rullar (joystick typ Otto och Danfoss).
 3. Smart joystickadapter för styrning av tiltrotatorns alla funktioner. Monteras snabbt och enkelt på originalspakar och påverkar inte CE-märkningen.


Arbeta på en ny nivå
– kom igång enkelt!

404 - Page not found

We couldn't find the page you're looking for.

An error has occurred

Try downloading the page again to see if the error recurs.

An error has occurred

We could not connect you to the Internet