Kies markt regio en taal
 • Zweden
 • Australië
 • Oostenrijk
 • België
 • Canada
 • Denemarken
 • Finland
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Ierland
 • Italië
 • background Layer 1
  Japan
 • Zuid-Korea
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Spanje
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten
 • International

Veel voorkomende vragen over engcon

Zijn er situaties waarbij ik de tiltrotator zou moeten loskoppelen?

Wat onderscheidt Q-Safe van andere snelwissels?

Het feit dat de bak voor het loskoppelen contact met de ondergrond moet hebben, is een unieke functie. Bovendien worden de zwenk- alternatief hefbewegingen van de giek beperkt zolang de bak niet op correcte wijze is aangekoppeld.

Q-Safe is af fabriek voorbereid voor EC-Oil, een oplossing van engcon om hydraulische werktuigen aan en lost te koppelen zonder de cabine te verlaten.

Q-Safe snelwissels worden standaard met een waarschuwingssysteem geleverd. Dit systeem activeert een alarm wanneer de bak of een ander werktuig niet goed op de snelwissel is aangesloten. Voor nog meer veiligheid is als optie een grondcontactfunctie verkrijgbaar. Een ander besturingssysteem, QSC, Q-Safe Control, is verkrijgbaar om op veilige wijze de snelwissel van de graafmachine en de tiltrotator met gebruik van één bedieningspaneel te controleren.

Wat kan ik behalve ondersteuning op afstand met mijn smartphone doen wanneer deze op DC2 is aangesloten?

Wat is een tiltrotator?

Een tiltrotator wordt tussen de lepelsteel van de graafmachine en de bak aangesloten en kan worden vergeleken met een pols die de graafmachinist de mogelijkheid biedt om de bak of het gereedschap te kantelen (tot 45 graden) en te draaien (oneindig in beide richtingen). Hebt u extra hulp nodig kunt is een extra grijper verkrijgbaar waarmee de tiltrotator nog meer functies krijgt in de vorm van materiaalhantering. De hydraulische snelwissel onder tiltrotator geeft u de mogelijkheid om een andere bak of een ander werktuig aan te koppelen zonder de cabine te verlaten.

Wat is ePS

ePS staat voor ”engcon Positioning System” en is de oplossing van engcon om het graafsysteem van de graafmachine (bijv. Leica, Topcon, Trimble, etc.) op een engcon tiltrotator aan te sluiten. De klant bepaalt zelf welk graafsysteem het best bij zijn werkzaamheden past (inclusief kantelsensors). Daarna past engcon de gekozen tiltrotator (EC206–EC233) aan met een rotatiesensor, bedrading naar de cabine en een cabinemodule. De cabinemodule wordt daarna aan het gekozen machinebesturingssysteem gekoppeld (controleer eerst met de leverancier van uw graafsysteem of uw systeem compatibel is met ePS).

Een graafsysteem maakt het de graafmachinist eenvoudiger om een terrein op de juiste manier met gemak af te graven. Wordt effectiever en spaar tijd en materiaal.

Wat is bij Systeem engcon inbegrepen?

Het hart van Systeem engcon is de tiltrotator. Daarna hebben we dit aangevuld met de meest gebruikte werktuigen, die voor 90% worden gebruikt voor werk dat normaal gesproken wordt uitgevoerd met graafmachines in de gewichtsklasse tussen 1,5-33 ton. Behalve tiltrotators leveren wij ook snelwissels voor graafmachines en een uitgebreide keus aan graaf-, egalisatie- en kabelbakken. Steen- & sorteergrijpers, trilplaten, vorkhouders, egalisatiebalken, rippertanden en asfaltsnijders horen ook tot het totaalconcept dat wij hebben verzameld onder de naam Systeem engcon.

Wat is Q-Safe?

Q-Safe is de verzamelnaam voor de veilige snelwissel van engcon en de hiertoe behorende producten.

Wat is MIG2?

MIG2 is een engcon joystick voor traploze bediening van uw tiltrotator. Deze joystick heeft 3 duimwieltjes voor traploze bediening van de tiltrotator en maximaal zeven knoppen om andere functies in te schakelen. Het is ook mogelijk om een z.g. FNR-wipschakelaar voor bediening van de rupsband- en wielaandrijving te installeren.

Wat is EC-Oil?

EC-Oil is een toevoeging die bestaat uit een hydraulisch blok met hydraulische- en elektrische aansluitingen, en aansluitingen voor centrale smering. Wanneer EC-Oil op een Q-Safe snelwissel wordt gemonteerd biedt deze combinatie een volautomatische aankoppeling van hydraulische werktuigen zoals, de tiltrotator, grijpers, veegwalsen, trilplaten etc. Het is dus niet nodig dat de graafmachinist de bestuurdersplaats verlaat om een werktuig aan te koppelen.

Wat doet EC-Oil voor mijn graafmachine?

EC-Oil spaart tijd en brandstof doordat het juiste werktuig voor het juiste werk kan worden gekozen, en verwisseld. Snel en handig. Wanneer EC-Oil wordt gebruikt in combinatie met de engcon snelwissel Q-Safe hoeft de graafmachinist de cabine niet te verlaten om van werktuig te verwisselen of om de tiltrotator los te koppelen.

Wat betekent Generation II?

Dit is de tweede generatie engcon tiltrotators. De eerste generatie werd begin 1990 ontwikkeld en was verkrijgbaar (in beperkte mate) tot 2015. In 2008 werd EC226 geïntroduceerd, het eerste model van Generation II (geschikt voor graafmachines tot 26 ton). De EC226 was voorzien van baanbrekende techniek met geïntegreerde smeerkanalen in het frame, een systeem voor centrale smering zonder slangen, en de lagervlakken waren groter. Gegoten frame, sterkere en afgedichte kantelcilinderbevestigingen, geharde kantelcilinders voorbereid voor lasthoudkleppen, sterke slangbeschermingen ter verhindering van slijtagebeschadiging, voorbereiding voor engcon's snelwissel Q-Safe met elektrische swivel, 45 graden kantelhoek en voorbereid voor rotatiesensor voor het machinebesturingssysteem. Dit waren een aantal van de innovatieve functies die toen werden gepresenteerd en die nog steeds uitermate acteeel zijn.

Vanaf 2016 is de Generation II-familie compleet met modellen zoals EC204, EC206, EC209, EC214, EC219, EC226 en EC233

Waarom is Q-Safe één van de veiligste snelwissels ter wereld.

Q-Safe snelwissels kunnen niet in opgetilde stand worden ontgrendeld. De bak kan alleen worden losgekoppeld wanneer deze contact met de ondergrond heeft. Het is dus onmogelijk om de bak te verliezen door ongewild de werktuigvergrendeling vrij te geven.

Q-safe heeft bovendien een drievoudige beveiliging dankzij:

 1. Controlefuncties met waarschuwingslichten en signalen die de graafmachinist waarschuwen wanneer de bak niet op correcte wijze is aangekoppeld.
 2. Sterke veren en slangbreukkleppen in de vergrendelcilinders behouden de vergrendelfunctie in geval van een slangbreuk, een unieke constructie die voorkomt dat de bak losschiet, zelfs wanneer de vergrendelcilinder of een ander hydraulisch onderdeel het zou begeven.
 3. Wanneer de bak of het werktuig niet op de juiste manier wordt aangekoppeld, wordt een beperking van de zwenkbeweging * alternatief de hefbeweging van de giek* geactiveerd en werkt de graafmachine met gereduceerde kracht.

  * Extra accessoire

Past het DC2 proportionele bedieningssysteem op alle graafmachines?

Kan ik direct ondersteuning krijgen wanneer er iets met het DC2-systeem aan de hand is?

Ja. Bel onze erkende servicepartners of bel ons bij engcon, dan maken wij een verbinding met uw DC2 besturingssysteem met behulp van uw smartphone (Android). Wij kunnen dan de in het register opgeslagen storingcodes uitlezen. Wij kunnen ook zien of zich een breuk in een circuit voordoet en uw besturingssysteem instellen voor optimale functionaliteit. De App ”Microprop” kan worden gedownload via Play Store, daarna is uw telefoon klaar voor ondersteuning op afstand.

Kan ik MIG2 gebruiken in combinatie met een ander besturingssysteem dan DC2?

Kan Q-Safe op alle graafmachines worden gebruikt? Samen met andere producten van een ander fabricaat (bijv. bakken, tiltrotators, etc)?

Kan EC-Oil ook achteraf worden gemonteerd?

Ja, alle Q-Safe snelwissels vanaf 2015 zijn voorbereid voor EC-Oil.

Hoe werkt een tiltrotator?

Een tiltrotator wordt direct op de lepelsteel van de graafmachine gezet, of onder de werktuigbevestiging van de graafmachine. Daarna wordt de tiltrotator op het hydraulische en het elektrische systeem van de graafmachine aangesloten. Afhankelijk van de extra hydrauliekaansluiting van de graafmachine wordt de bediening aangepast door middel van een apart besturingssysteem. De absoluut meest voorkomende aansluiting geschiedt op een enkele- of dubbelwerkende extra aansluiting op de lepelsteel. Daarna wordt de tiltrotator bediend via een z.g. proportioneel besturingssysteem DC2. De bedieningseenheid hiervan zit in de cabine en de functies van de tiltrotator worden bediend met het MIG2-systeem; joysticks met duimwieltjes waarmee de graafmachinist de kantel- en rotatiefunctie van de tiltrotator traploos kan besturen, en indien van toepassing ook de werking van de grijper. De signalen vanaf de joysticks en de bedieningseenheid worden ontvangen en verwerkt door elektrisch werkende kleppen op de tiltrotator.

Hoe reclameer ik een product van engcon?

Hoe kan een tiltrotator het rendement van de graafmachine verbeteren?

Onze klanten bevestigen dat een tiltrotator de graafmachine handiger en flexibeler maakt, en tot 50% effectiever, terwijl gelijktijdig het aantal verplaatsingen van de graafmachine tot een minimum wordt beperkt, zodat minder schade aan het terrein wordt veroorzaakt. Het verminderde aantal machineverplaatsingen beperkt de behoefte om het terrein af te zetten, geeft een geringere slijtage aan de machine en een zuiniger brandstofverbruik. Dankzij de geïntegreerde hydraulische snelwissel kan een grote hoeveelheid verschillende werktuigen op de graafmachine worden aangesloten, en aangezien ze dan ook nog 45 graden kunnen worden gekanteld en onbeperkt worden rondgedraaid neemt het toepassingsgebied van de graafmachine enorm toe.

Hoe kan een tiltrotator de graafmachine veiliger maken?

Met een tiltrotator vermindert de behoefte aan extra mankracht binnen en rondom de werkplek. Wanneer de engcon snelwissel Q-Safe wordt gebruikt, zal de veiligheid nog meer toenemen, doordat de kans dat de bak losschiet tot een minimum wordt beperkt. De toepassing van een hydraulische snelwissel betekent ook dat de graafmachinist niet uit de cabine hoeft te klimmen om van werktuig te wisselen, en dat betekent minder kans op vallen of uitglijden.

Hoe kan EC-oil het rendement en de effectiviteit van graafmachines beïnvloeden?

Met EC-Oil wisselt u binnen enkele ogenblikken tussen hydraulische werktuigen en de tijdswinst is dus enorm wanneer er per dag vele keren van werktuig moet worden gewisseld.

Bovendien is het net zo eenvoudig om uw tiltrotator aan of los te koppelen. In situaties waarbij alleen met omvangrijk grondverzet wordt gewerkt, of wanneer er te weinig ruimte is om met een tiltrotator te werken, kunt u dus net zo snel de tiltrotator loskoppelen zonder de cabine te verlaten.

404 - Deze pagina kon niet worden gevonden

De door u gezochte pagina kon niet worden gevonden.

Er heeft zich een fout voorgedaan

Probeer deze pagina opnieuw te laden en controleer of de fout zich opnieuw voordoet.

Er heeft zich een fout voorgedaan

"Het lijkt erop dat u geen toegang heeft tot internet; zie erop toe dat u een functionerende netwerkverbinding heeft."