Välj marknad och språk
 • Sverige
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • Norge
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrike
 • Belgien
 • Nederländerna
 • Kanada
 • Amerikas Förenta Stater
 • Australien
 • Italien
 • Spanien
 • background Layer 1
  Japan
 • Sydkorea
 • International

engcon är både miljö- och kvalitetscertifierade

Idag ökar kraven på företagen. Genom att certifiera sig och införa miljö- och kvalitetssystem säkerställer man att saker och ting blir rätt genomförda genom att dokumentera befintliga arbetsrutiner och utveckla nya förbättringsförslag ur dessa.

Certifiering är en pågående process, med många revisioner för att säkerställa att företagen håller sig inom fastställda ramverk. Det är ett stort arbete, men ett arbete som för många positiva aspekter med sig;

 • Trovärdigheten ökar
 • Varumärket stärks
 • Marknadstillträdet underlättas
 • Effektiviteten ökar
 • Enklare marknadskommunikation

Kvalitet

engcon Holding, engcon Nordic, engcon Sweden, engcon Poland, AB Mähler & Söner och Microprop AB är idag kvalitetscertifierad i enlighet med ISO 9001:2015. ISO 9000 är den grupp av standarder och riktlinjer som utgör världens mest accepterade kvalitetssystem.

ISO 9001:2015 är en ny version av den internationellt erkända standarden för kvalitetssystem. Med denna standard kan man mäta, övervaka och kontrollera kvalitetsfrågor. Detta gynnar i slutändan kunderna, vilket är meningen med programmet. Dessutom gör ett bra kvalitetsarbete att arbetet och informationsutbytet inom företaget går smidigare och effektivare. Idag är ISO 9001 ett konkurrensmedel som inget framtidsföretag kan ignorera.

För att erhålla ett certifikat enligt ISO 9001 behöver företaget visa att de har ett genomarbetat verksamhetssystem som dessutom är dokumenterat enligt standarden och stämmer överens med verkligheten. engcon certifierades av Bureau Veritas Certification och för att behålla certifikatet revideras slumpvis valda delar av företaget vid fortlöpande genomgångar.

Miljö

engcon Holding, engcon Nordic, engcon Sweden, engcon Poland, AB Mähler & Söner och Microprop AB är miljöcertifierad i enlighet med standarden ISO 14001:2015. engcons verksamhet miljöanpassas utifrån medvetenhet om miljöns förutsättningar. Verksamhetens strävan att nå en långsiktig hållbar utveckling stöds utifrån arbetet med ständiga förbättringar, personalens medvetenhet om miljöproblem och miljöhänsyn i beslutfattning.

engcon är miljöcertifierad i enlighet med ISO 14001:2015 vilken är den grupp av standarder och riktlinjer som utgör världens mest accepterade kvalitetssystem.

Baserad på Plan-Do-Check-Act cykeln, specificerar ISO 14001 de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts.

Verksamhetpolicy

engcon group leder marknadsföringen, utvecklingen och produktionen av tillbehör för grävmaskiner genom kunnande och engagemang med sikte på en hållbar utveckling både ekonomiskt och utifrån miljöns förutsättningar.

Detta uppnås genom att:

 • Vara nära slutkundsmarknaden genom mässor, uppringning mm
 • Äga / ha kontroll över våra produkter
 • Bevaka konkurrenter
 • Utveckla och sälja innovativa unika produkter
 • Ha förstklassig support och utbilda våra kunder på våra produkter
 • Ge produkten/tjänsten en ansvarig medarbetare
 • Ställa rätt frågor vid försäljning och företrädesvis använda säljloopen
 • Tydliggöra och bevaka kundens önskemål och delge koncernen om dessa
 • Ge kunder snabba besked vid uppkomna reklamationer och mäta reklamationskostnaden
 • Ha en effektiv flexibel småserie produktion
 • Snabb process för att få nya produkter i produktion
 • Vi ska vara en monterande enhet och köpa färdiga komponenter
 • Säkerställa att rätt underleverantör väljs
 • Ställa definierade krav på underleverantörer
 • Fortlöpande utbilda egen personal och använda sin kunskap i arbetet
 • Kvalitetssäkra allt som levereras
 • Ständigt göra förbättringar inom alla områden och på alla nivåer inklusive miljöpåverkan
 • Hållbarhetsaspekter vägs in i beslutsfattning
 • Förebygga miljöföroreningar
 • Leva upp till gällande lagstiftning, de myndighetskrav som ställs och andra aktuella regler och normer

404 - Sidan kunde inte hittas

Vi hittade inte sidan du letade efter.

Ett fel uppstod

Prova att ladda om sidan för att se om felet uppstår igen.

Ett fel uppstod

Vi kunde inte ansluta till internet, se till att du har en fungerande nätverksanslutning.