Välj marknad och språk
 • Sverige
 • Australien
 • Österrike
 • Belgien
 • Kanada
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Irland
 • Italien
 • background Layer 1
  Japan
 • Sydkorea
 • Nederländerna
 • Norge
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Amerikas Förenta Stater
 • International
Number 1 slide-item
Number 2 slide-item
Number 3 slide-item
 1. First thumbnail
 2. Second thumbnail
 3. Second thumbnail

Sluttäckning av stor soptipp

Med ökade miljökrav från Naturvårdsverket har landets ”soptippar” förvandlas till moderna återvinningscentraler. Med bakgrund av detta har Strömsunds kommun börjat sluttäckningen av den gamla soptippen Liden 1, en yta om 50 000m² till en kostnad av ca 15 miljoner. Entreprenaden utförs av den lokala entreprenören Ottossons Åkeri AB
och allt ska stå klart hösten 2020.

Sluttäckningen innebär att gamla sopor kapslas in så varken luft eller vatten kan komma åt avfallet och därigenom minimera framtida utsläpp till naturen.
Kravet är att max 50 liter vatten/m² och år får läcka igenom sluttäckningen och ingående material ska vara bestående över tid.

- Vi har planerat och hittat enklaste, billigaste och miljömässigt bästa utförandet med naturliga material, korta transporter och återvinning säger Kalle Texmo, VA- och renhållningsingenjör på Strömsunds Kommun. Aska har återanvänts som avjämningsskikt för att uppnå en fin och slät yta åt tätskiktet som består av
en matta med bentonitlera. Till dränering gick det åt ca 10 000 m³ bergkross 6-32. För ändamålet öppnades en egen närliggande täkt för berg och morän, med detta blev det väldigt korta materialtransporter.

- Dräneringens funktion är att säkerställa att det inte blir något vatten ståendes ovanför tätskiktet. Ovanpå dräneringen har vi lagt ca. 55 000 m³ jord som då ger ett 1 meter tjockt jordlager som skyddsskikt fortsätter Kalle Texmo.
Denna konstruktion skyddar mot tjäle och att inte rötter mm ska tränga ner och förstöra tätskiktets funktion. Överst läggs ett 30 cm växtetableringsskikt med
komposterad jord av träflis från återvinningscentralen och slam från kommunens avlopp. Totalt ger alla lager en täckning på 1,5 meters tjocklek ovanpå tätskiktet.

- Det har varit ett intressant arbete med att få ihop alla lager säger Christer Sigurdsson, grävmaskinist på Ottossons Åkeri när vi träffade honom. Christer körde då en Volvo EC240CL med engcon EC226 tiltrotator. Christer och hans kollega Henrik Ottosson arbetade då med dräneringslagret och de stora ytorna gjorde att båda Volvomaskinerna fick sträcka ut till max när de svepte ut materialet.

- Här har engcons planeringsbalk verkligen kommit till nytta menar Henrik som körde en Volvo EC210CL med en engcon EC226 och engcon avjämningsbalk.
Arbetet på Liden 1 ska vara klart hösten 2020 och Strömsunds kommun har genom åren fonderat och tagit ut deponiavgift på lämnat avfall fram tills deponeringen upphörde 2008, så pengarna fanns avsatt för dessa åtgärder. Sluttäckningen görs enligt Deponiförordningen, Miljöbalken, Naturvårdsverkets föreskrifter och det innebär att när deponering av avfall upphör ska en deponi sluttäckas när avfallet stabiliserats och sättningarna avtagit.

"Här har engcons planeringsbalk verkligen kommit till nytta."

Henrik Ottosson, Ottossons Åkeri

Utrustning på den här maskinen

404 - Sidan kunde inte hittas

Vi hittade inte sidan du letade efter.

Ett fel uppstod

Prova att ladda om sidan för att se om felet uppstår igen.

Ett fel uppstod

Vi kunde inte ansluta till internet, se till att du har en fungerande nätverksanslutning.