Välj marknad och språk
 • Sverige
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • Österrike
 • Norge
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrike
 • Belgien
 • Nederländerna
 • Kanada
 • Amerikas Förenta Stater
 • Australien
 • Italien
 • Spanien
 • background Layer 1
  Japan
 • Sydkorea
 • International
Number 1 slide-item
Number 2 slide-item
 1. First thumbnail
 2. Second thumbnail

Jag ville att den nya maskinen skulle vara perfekt

MSL Tuomo Kemppe Oy är en välkänd schaktningsexpert i Rovaniemi i Norra Finland.

Företagets personal på knappa tjugo personer sköter främst på somrarna kommunaltekniska jobb för Rovaniemi stad. Ibland tar de jobb längre bort.

Det trettioåriga företaget började med en hjullastare. Nu har det en väghyvel, vältar med packningsmätare, hjullastare, ett tiotal grävmaskiner på 1,7–25 ton och sex lastbilar samt ett såll för materialförsäljning. Företaget sållar och säljer kross och grus. Underleverantörer hjälper ibland, i huvudsak med grävarbeten. Det nyaste maskinförvärvet är en JCB JZ255 LC, utrustad till max med engcons system och arbetsredskap.

I toppen av utvecklingen

När Tuomo Kemppe utrustade sin nya maskin var målet att hållas i toppen av utvecklingen.

– Jag var också en gång i tiden den första i Rovaniemi som skaffade 3D-apparater. Nu tänkte jag att det var dags att satsa på ett säkerhetsfäste och automatisk olje- och elanslutning, berättar Kemppe.

Den nya JCB JZ255 är utrustad med EC-Oil och Q-Safe. Och för att utrustningen ska vara riktigt perfekt, finns de båda engconinnovationerna både ovanför och nedanför engcon-tiltrotatorn. Dessutom har maskinen engcons arbetsredskap, nämligen skopor, grip, tjälkrok och vibrator. Hela paketet ärfungerande och byte mellan vilka redskap som helst går utan att föraren behöver lämna hytten. Och tiltrotatorn kan enkelt lösgöras för att lätta maskinen när man behöver använda hydraulhammare en stund.

Det trippelsäkrade säkerhetsfästet Q-Safe varnar omgivningen med ljudsignaler vid byte av arbetsredskap, tills redskapet är helt låst. På arbetsplatsen såg vi att ljudsignalen fungerar på önskat sätt. De som befann sig i närheten observerade automatiskt vad som hände – precis som man observerar ett backande fordons ljudsignal. När hösten kom visade JCB:s mätare redan över 700 timmar. Allt har fungerat utan problem. Bytet av arbetsredskap går snabbt och effektivt.

Gemensam historia med engcon

Den första tiltrotatorn Kemppe köpte en gång i tiden var en engcon. Den skaffades i början av 2000-talet. Erfarenheterna av engcon är uteslutande positiva. Inget mer än normalt slitage har förekommit.

– När man sätter en engcon på maskinen glömmer man lätt att den är där eftersom funktionssäkerheten är av toppklass. På arbetsplatserna fungerar den utan problem. Bara man kommer ihåg att kolla skruvförbanden en gång efter monteringen av en ny tiltrotator så är det bara att köra för fullt sedan. Det är ungefär som med bilens hjulbultar, säger Kemppe.

I dag är en tiltrotator nödvändig om man vill utföra kommunaltekniska arbeten och i Rovaniemi krävs nuförtiden också en generator till maskinerna. Och det kommer inte att dröja länge innan säkerhetsfästet blir ett minimikrav inom hela branschen.

På en arbetsplats nära Rovaniemi centrum och Ounasjoki hade man framskridit till att ta bort ett gammalt avloppsrör i betong. Avsikten var att sammanfoga avloppsledningen med en brunn som gör det lättare att lägga till rör och övervaka dem.

Den mångsidigt utrustade JCB-grävmaskinen uppvisade ypperlig effektivitet då den på föraren Eino Koskiniemis order reagerade utan dröjsmål på varje situation genom byte av redskap och användning av den integrerade gripen.

Tack vare säkerhetsfästets varningssignal gick redskapsbytena riskfritt, eftersom montörerna alltid var medvetna om att bytet pågick och säkerhetslåset var öppet. Med gripen drogs det gamla betongröret loss utan att fogen gick sönder, sedan togs skopan i bruk och mer jord grävdes upp ur gropen. Och när det blev en liten paus i grävandet fäste Koskiniemi med hjälp av EC-Oil-fästet engcons vibrator vid tiltrotatorn och efter att fästet låst sig kunde vibratorn startas direkt. Ett tiotal kvadratmeter packades, sedan byttes vibratorn till skopan igen. Hela bytet tog inte ens trettio sekunder. Och föraren skötte bytet utan att lämna hytten.

EC-Oil och Q-Safe ovanför och nedanför tiltrotatorn

För att hydraulhammaren som behövs då och då på grävmaskinen ska kunna användas kan tiltrotatorn lösgöras med EC-Oil även ovanifrån. Även där är fästet ett trippelsäkrat Q-Safe. Och i alla situationer kan föraren utföra hela operationen från hytten. Ofta talar man om att ett arbetsredskap som faller utgör en fara, men dessutom är det ju så att när föraren inte behöver kliva upp och ner till och från hytten tiotals gånger per dag minskar också risken för skador på grund av halkning och andra olyckor märkbart. Man kan fråga sig: varför utsätta kunniga proffs för risker i onödan?

Mer säkerhetstänkande

I Rovaniemi, precis som på andra ställen i Finland, vill man bli av med onödiga risker förknippade med arbetssätt och arbetsmetoder. Säkerhets­fästen är ännu inte ett krav på arbetsplatserna, men det är dit vi är på väg så småningom. Säkerhetsutrustningen på Tuomo Kemppes nyaste maskin hör till de bästa. Det betyder att när maskinen är på en arbetsplats minskar olycksrisken märkbart.

Timo Kauppinen som ansvarar för Rovaniemi stads byggverksamhet anser det mycket angeläget att säkerhetsfästen tas i bruk mer.

– I Rovaniemi har vi haft farosituationer på grund av att skopor lossnat från fästen men vi har hittills kunnat undvika olyckor. Det skulle vara önskvärt att fler maskiner på byggplatserna hade säkerhetsfäste. Med hjälp av dem kunde vi undvika eventuella personskador. Tuomo Kemppe, som är entreprenör för staden, är den första att introducera ett säkerhetsfäste på våra byggplatser och vi hoppas att dessa fästen ska bli vanligare.

Också Tammerfors stad är ett exempel på en aktör som vet lite mer om säkerhetsfästen. Wille Siuko, som är ansvarig chef för affärsverket Tampere infras infrabyggen, poängterar förutom reglerna vikten av faktorer som främjar säkerheten i praktiken, av vilka säkerhetsfästet är en.

– Vi vill att praxis på byggena blir mer säkerhetsfrämjande genom förändrade inställningar. Säkerhetsfästet är ett steg i rätt riktning. En inställning som verkligen ökar säkerheten i byggenas praxis minskar olyckorna och förbättrar dessutom produktiviteten. När vi funderade på köp av en egen maskin åt staden var säkerhetsfästet en självklar del av planen. De kommer i vilket fall som helst att bli standardutrustning på byggena. Det dröjer knappast ens särskilt länge till dess.

I och med engcons automatiska oljeanslutning förändras två saker. För det första går bytet av arbetsredskap nu snabbt även i besvärliga omständigheter. För det andra behöver föraren inte längre stiga ur maskinen för att byta redskap. Som en följd av dessa får vi ytterligare en effekt: när arbetsredskapet kan bytas lätt använder man gärna det lämpligaste redskapet för varje arbetsfas. När arbetsdagen går mot sitt slut och tröttheten sätter in byter man inte gärna till det bästa arbetsredskapet, om bytet innebär att man måste kliva ur maskinen och kämpa med slangar. Med automatisk el- och oljeanslutning samt säkerhetsfäste åstadkommer man mer i arbetet på ett bättre och tryggare sätt.

”När man sätter en engcon på maskinen glömmer man lätt att den är där eftersom funktionssäkerheten är av toppklass.”

Tuomo Kemppe, MSL Tuomo Kemppe Oy

Utrustning på den här maskinen

404 - Sidan kunde inte hittas

Vi hittade inte sidan du letade efter.

Ett fel uppstod

Prova att ladda om sidan för att se om felet uppstår igen.

Ett fel uppstod

Vi kunde inte ansluta till internet, se till att du har en fungerande nätverksanslutning.