{"result":"error","message":"Missing parameters."}
{"result":"error"}
{"result":"error","message":"Missing parameters."}
{"result":"error","message":"Missing parameters."}
{"result":"error","message":"Oj! Någonting blev fel. Kontrollera angivna uppgifter och försök igen."}
{"result":"error","message":"Missing parameters."}
{"result":"error","message":"Missing parameters."}
{"result":"error","message":"Missing parameters."}
{"result":"error","message":"Missing parameters."}
{"result":"error","message":"Missing parameters."}
{"result":"error","message":"Missing parameters."}