Kies markt regio
20 dec 2018 11.39
  • Persbericht

Engcon: Nultolerantie wat betreft vallende bakken

Er wordt wel eens gezegd dat politiek iets is dat je wilt. Dat geldt mijns inziens ook voor ondernemerschap. We runnen bedrijven omdat we iets willen.

Het draaikantelstuk dat in 1990 leidde tot de oprichting van engcon kwam tot stand omdat ik een technisch probleem wilde oplossen. Een paar decennia later kan ik zien dat er veel is gebeurd, niet alleen wat betreft de verdere ontwikkeling van het concern, maar ook met de productsystemen en de bedrijfsoplossingen die door ons over de hele wereld worden aangeboden. Maar ik weet ook dat we er nog lang niet zijn. We willen meer.

Nultolerantie inzake bedrijfsongevallen is al gedurende een langere periode een veelbesproken onderwerp. Maar het enige dat tot nu toe nul is, is het aantal concrete resultaten van deze discussies.

Binnen onze niche, graafmachines en snelwissel, is ook niet veel gebeurd.

Dit kan natuurlijk afhankelijk zijn van het feit dat besluitvormingsprocessen ingewikkeld zijn, dat de betrokken partijen veel hebben in te brengen en dat er veel verschillende meningen bestaan. Als we resultaten willen bereiken, mag gebrek aan verstandhouding echter geen hinder vormen voor de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden.

Terwijl er in Zweden niets gebeurt, heeft het Noorse verbond voor Machine Wholesale Federation een belangrijke stap in de juiste richting genomen door aanbevelingen aan te kondigen voor strengere veiligheidseisen dan de eisen die in internationale normen worden vermeld. Voorbeelden uit de automobielindustrie laten zien dat grote veranderingen binnen korte tijd mogelijk zijn, als de wil daartoe maar bestaat. Hoewel de meeste onder ons die een nieuwe auto hebben gekocht nog nooit van adaptieve snelheidsregeling via radar hadden gehoord, is dit tegenwoordig meer of minder standaard in alle nieuwe auto’s, zowel grote als kleine. Het ging snel, maar nog belangrijker; het veiligheidswerk focuste op de juiste dingen, namelijk het elimineren van de menselijke factor die de overgrote meerderheid van ongevallen veroorzaakt. Hier kunnen wij ook iets van leren.

Met de introductie van de “verantwoorde snelwissel” wil engcon bijdragen aan de ontwikkeling tot nultolerantie voor arbeidsongevallen waarbij graafmachines zijn betrokken. Met het door ons ontwikkelde systeem doet deze werktuigbevestiging voor de machinist wat de adaptieve snelheidsregeling doet voor de automobilist - stopt voordat er een ongeluk gebeurt. Dit systeem neemt een gedeelte van de verantwoordelijkheid van de machinist over en minimaliseert het aantal incidenten.

Er is veel meer te doen om de veiligheid tijdens het wisselen van uitrustingsstukken te verbeteren, als iedereen dat maar wil. En wij willen dat. Ga er niet zonder meer van uit dat de huidige vertrouwde veiligheidssystemen definitief zijn. Wij worden ook, zoals altijd, gedreven door de wil om problemen op te lossen en blijven zoeken naar innovatieve manieren om dingen te verbeteren. Voor onszelf, maar vooral omwille van de veiligheid.

Stig Engström
CEO en oprichter, Engcon

Contact:

Sten Strömgren, engcon Group | +46 [0]70 529 96 32

404 - Deze pagina kon niet worden gevonden

De door u gezochte pagina kon niet worden gevonden.

Er heeft zich een fout voorgedaan

Probeer deze pagina opnieuw te laden en controleer of de fout zich opnieuw voordoet.

Er heeft zich een fout voorgedaan

"Het lijkt erop dat u geen toegang heeft tot internet; zie erop toe dat u een functionerende netwerkverbinding heeft."