Choose market region and language
 • Sweden Swedish
 • United Kingdom English
 • Germany German
 • Norway Norwegian
 • Denmark Danish
 • Finland Finnish
 • France French
 • Belgium French
 • Netherlands Dutch
 • United States English
 • Australia English
 • Italy Italian
 • Spain Spanish
 • International English

Tiltrotator

Med rätt verktyg kan du spara mycket pengar. Tiltrotatorn är just ett sådant verktyg.

1

När Q-Safe™ redskapsfäste får kontakt med skopans/redskapets första axel varnas omgivningen av skarpa ljud- och ljussignaler samt att maskinens svängfunktion spärras.

2

När Q-Safe™ redskapsfäste får kontakt med skopans/redskapets första axel varnas omgivningen av skarpa ljud- och ljussignaler samt att maskinens svängfunktion spärras.

3

När Q-Safe™ redskapsfäste får kontakt med skopans/redskapets första axel varnas omgivningen av skarpa ljud- och ljussignaler samt att maskinens svängfunktion spärras.

Q-Safe™ redskapsfäste med säkerhetsfunktioner som:

 1. Elektronisk övervakning via två av varandra oberoende givare som känner av att båda axlarna har kontakt med redskapet.
 2. Backventil som förhindrar att hydraulcylinder öppnar även om slang­brott eller tryckfall uppstår.
 3. Utanpåliggande kraftiga fjädrar som bibehåller fästet låst även om elektronik och hydraulik fallerar.
 4. Dessutom låses bakre axeln i ett kilformat läge utrustad med en smart "stål-läpp" som förhindrar att redskapet faller ur sitt läge oavsett vad som skulle fela med alla övriga säkerhetsfunktioner.
 1. Dubbla elektroniska givare säkerställer kontakt med främre och bakre axel.
 2. Backventil förhindrar lås­cylindern att åka tillbaka även om tryckfall uppstår.
 3. Kraftiga fjädrar bibehåller låsningen även vid tryckfall.
 4. Lyftkroken är säkerhetsklassad enl. EN ISO 12100-1/A1:2009 och EN ISO 12100-2/A1:2009
 5. Förberett för inkoppling av externt varningssystem, som signal eller ljus.
 6. Fram- och bakaxellås eliminerar risken för olyckor med svängande redskap.
 7. Lås-läppens unika utformning förhindrar bakre axeln att åka ur.
 8. Q-Safe™ är från fabrik förberett för EC-Oil™, engcons automatiska hydraulkopplingssystem.
 9. Redskapet måste ha markkontakt för att kunna aktivera redskapslåset.
 10. Grävmaskinens svängfunktion är låst så länge ett redskap bara är kopplat till den ena axeln.

Världens säkraste erbjudande
– beställ Q-Safe nu!

Q-Safe™ är trefaldigt säkert genom:

Elektronisk övervakning, hydraulisk låsning och mekanisk spärrfunktion. Med Q-Safe™ tar säkerhetssystemet delvis över förarens ansvar för att koppla redskapet rätt, vilket ger en säkrare arbetsplats. Q-Safe™ leve­reras till en början med varnande system. Det fullständiga systemet med svängningsbegränsning och markkontakt för att lossa redskap beställs i samråd med respektive maskinleverantör.

Från 2014 levererar engcon successivt Q-Safe™ som standardredskaps­fäste i storlekarna S45, S50, S60 och S70. Gäller både som maskinfäste samt under engcons tiltrotatorer.

Du är extra säker med Q-Safe™

 1. Q-Safe™ fungerar oberoende av tiltrotatorns styr­system och är förberett för EC-Oil som ger auto­matisk anslutning av hydraulik och el samt central­smörjning på hydrauliska redskap.
 2. Q-Safe™ säkerhetslåsning är dimensionerad att tåla full gräv­kraft i alla riktningar.
 3. Låscylindern är beräknad och dimensionerad för att klara den kraft som max kan uppstå för att öppna fästet av yttre gräv­krafter för gällande maskinstorlek.
 4. Låsningsytans vinkel mot grävkrafter är under hela rörelsen 90 grader eller mer, vilket innebär att fästet hela tiden strävar att själv­­stänga av grävkrafterna.
 5. Q-Safe™ uppfyller nuvarande säkerhetsstandarder EN474, SS-EN ISO 12100-1 och SS-EN ISO 12100-2 samt kommande ISO 13031.

Q-Safe™ 
– världens säkraste snabbfäste

Q-Safe™ är engcons nyutvecklade redskapsfäste för grävmaskiner. Den stora nyheten är att felkopp­ling av redskap på grund av ”den mänskliga faktorn” inte längre är möjlig. Systemet tar helt enkelt över en del av förarens ansvar för säkerheten.

Q-Safe™ har trefaldig säkerhet och ingår i engcons satsning ”Non Accident Generation” där säkerhets­tänkandet genomsyrar hela produktprogrammet.

Med Q-Safe™ har engcon konstruerat världens säkraste redskapsfäste där risken för felkoppling byggts bort. Med Q-Safe™ monterat på gräv­maskinen måste bland annat skopan eller valt redskap ha markkontakt med ett visst tryck. Det går alltså inte att lossa skopan/redskapet hängande uppe i luften.

Kontakt

404 - Page not found

We couldn't find the page you're looking for.

An error has occurred

Try downloading the page again to see if the error recurs.

An error has occurred

We could not connect you to the Internet