Välj marknad

Registrera din engcon-produkt och få ännu bättre service

För att vi på engcon ska kunna ge dig som kund en ännu bättre service, erbjuder vi dig att registrera en eller flera produkter från oss. När ni gjort det kommer vi att kunna rikta vår information till dig på ett bättre sätt.

Om det exempelvis går ut ett servicemeddelande på en specifik produkt, så når vi er som användare direkt. Och när det sker viktiga produktuppdateringar eller andra nyheter får ni veta det direkt.

Ni får också välja om ni vill vara med i vår kundpanel, där vi tillsammans med er för en löpande dialog om produktförbättringar. Inga vet bättre hur en bra produkt ska vara, än ni som använder dem.

För er som väljer att delta i vår kundpanel, kommer vi även löpande gå ut med erbjudanden om provkörning av nya produkter, som vi behöver fälttester på.

Service & underhåll förlänger livslängden och höjer värdet

Vår och fordonsbranschens samlade erfarenhet ger ett entydigt svar kring frågan om service och underhåll.

En produkt som sköts enligt anvisningarna och servas regelbundet, ger en bättre totalekonomi med färre stillestånd, ökad effektivitet, ökad nöjdhet från beställare samt att produkterna betingar ett högre värde på andrahandsmarknaden.

Likt fordons och maskinleverantörerna har vi utarbetat en serviceplan, som kommer ge er en produkt med full funktionalitet under många år framöver.

Den registrering av service som görs, sparas i vår databas och skulle ni ex, vilja sälja produkten och inte har anteckningar eller annat underlag om servicen sparade, kan ni alltid kontakta oss så hjälper vi er att leta fram detta. Samma gäller om ni själva ska köpa en begagnad engcon tiltrotator, då kan ni lätt kontrollera om tiltrotatorn är servad och skött enligt våra anvisningar – ett system som skapar ett tryggt ägande av en engcon tiltrotator.

Hur gör jag för att registrera?

  1. Fyll i nedanstående formulär. Om du har flera produkter som du vill registrera, gör du om proceduren när den första är avklarad. Då är dina personuppgifter redan ifyllda, så den nya registreringen går snabbt.
  2. Slutbrukaren/ägaren skall av fackman beställa en sk. leverans/500-timmarsservice, som då förslagsvis görs i samband med att grävmaskinen får sin första service alt, en helt separat service på tiltrotatorn. Denna service skall servicelämnaren registrera på vår hemsida under inloggningssektionen på www.engcon.com. Har inte servicemekanikern inloggning ansöker hon eller han om det och registrerar därefter genomförd service. Serviceschema finns i instruktionsboken.
  3. Slutbrukaren/ägaren skall sköta löpande underhåll enligt instruktionsboken.
  4. Slutbrukaren/ägaren skall beställa service som utförs av fackman efter ett år eller 2 000 timmar, beroende på vad som inträffar först. Även denna service skall registreras på vår hemsida av servicelämnaren.


Alla kostnader för service och eventuella reserv-/slitdelar som uppkommer i samband med ovanstående betalas av slutbrukaren/ägaren.

Är det delar som omfattas av garanti, ska detta rapporteras till engcons återförsäljare som avgör ärendet.

Service ger bättre totalekonomi och förlänger livslängden!

Serviceschema »

Registrera

404 - Sidan kunde inte hittas

Vi hittade inte sidan du letade efter.

Ett fel uppstod

Prova att ladda om sidan för att se om felet uppstår igen.

Ett fel uppstod

Vi kunde inte ansluta till internet, se till att du har en fungerande nätverksanslutning.